fbpx

Actievoorwaarden

Door deelname aan de winactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden.


1. GLK trekt een winnaar en informeert de winnaar per e-mail over de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

2. De deelnemer dient binnen 14 dagen te reageren op ons bericht. Na 15 dagen zonder reactie vervalt het recht op de prijs en wordt deze aan een andere deelnemer uitgereikt.

3. De prijs is niet inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten.

4. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de winactie. GLK mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk en conform de AVG Richtlijnen en privacyreglement zal worden behandeld. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de uitreiking van de prijs.

5. GLK is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de actie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de winactie.

6. De winnaar van de prijs verleent medewerking aan publicitaire activiteiten verbonden aan de actie. Vanzelfsprekend zal rekening gehouden worden met de wensen van de winnaar.

7. Deelname is uitgesloten voor personen die niet woonachtig zijn in Nederland of zonder verblijfplaats in Nederland en voor vrijwilligers / medewerkers GLK en hun familie.

8. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van GLK.

9. Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s)/ verzorger(s) te hebben gekregen voor deelname aan de winactie. Indien de winnaar van de actie onder de 16 jaar is, dient deze een ouder of verzorger boven de 18 jaar als tweede deelnemer van de actie te selecteren.

9. GLK behoudt zich in uitzonderlijke gevallen het recht voor de samenstelling van de winactie te wijzigen.